Haber-Aktüel

Yard. Doç. Dr. Demir Özdemir ve Ekibinin Türk Tavukçuluğuna Hizmetleri

Ülkemizdeki kanatlı çeşitliliğinin tanımlanması ve var olan biyoçeşitliliğe katkı sağlanması açısından yapılan çalışmalar çok az sayıda olmakla birlikte maalesef bu alana duyulan ilgi de bir o kadar az. Fakat son dönemde genç ve idealist bir akademisyen yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Akdeniz Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Demir Özdemir özellikle yerli kanatlı ırklarımız üzerine yaptıkları araştırmalarla bu alandaki literatür eksikliğine büyük katkı sunuyor.

Yard. Doç. Dr. Demir Özdemir ve ekibinin yaptığı ve halen sürdürdükleri çalışmalar şu şekildedir. Denizli ve Gerze ırkındaki popülasyon karakteristiğini, genetik ilişkisini ve İtalyan ırklarıyla olan benzerliğini ortaya koyan araştırmalar, dünya da ve ülkemizde süs tavuğu olarak birçok yetiştiricinin tercih ettiği ve yıllar boyu ülkemiz kanatlı biyoçeşitliliğinin bir parçası olarak coğrafyamıza oldukça adapte olmuş olan ırkların başında gelen halk arasın “cin tavuğu” olarak isimlendirilen İspenç ırkının tescillenmesi ve muhtemel orjinin hem fizyolojik hem de genotipik olarak tespit edilmesi için sürdürülen proje, bu çalışmalara paralel olarak Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında tarih sayfasına çıkmış olan ve orijininin İstanbul olarak gösterildiğini yabancı basılı kaynaklardan da teyit ettiğimiz Osmanlı Sultan tavuğunun tescillenmesi ve genetik yapısının araştırılıp genotipinde bulundurduğu genetik varyasyonu ortaya koyarak muhtemel orijinin tespit edilmesi için sürdürülen çalışmalar.

Değerli hocamız ve ekibinin yapmış oldukları çalışmalar ülkemizdeki kanatlı biyoçeşitliliğine büyük katkı sağlayacak ve yeni çalışmalara ışık tutacak nitelikte. Değerli hocamız ve ekibine yapmış oldukları çalışmalar için çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.

Folluk Dergisi Türkiye tavukçuluğunun medya yüzü