Endemik(Yerli) Türler Haber-Aktüel Kanatlı Irk Standartları

Sultan Tavuklarıyla İlgili İlk Bilimsel Çalışma Yayınlandı

                Ülkemizde yerli tavuk ırklarımızla ilgili akademik ve bilimsel düzeyde çalışmalar çok az sayıda bulunmaktadır. Literatürde sadece Denizli ve Gerze ırklarına dair çalışmalar mevcut olup, bu güne kadar bu iki ırkımızın tescili mümkün olabilmiştir. Son yıllarda ülkemizde süs tavukları hobisi hızla yayılmakla birlikte yerli tavuk ırklarımıza olan ilgide çoğalmaktadır. Denizli ve Gerze ırklarımızın yanında sultan, ispenç ve gugulli gibi yerli ırklarımızın varlığı da bilinmektedir. Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerin çalışmalarıyla bu yerli ırklarımız tanıtılmaya, korunmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Dr. Demir Özdemir ve Ekibinin Özverili Çalışmaları Fark Yarattı

                Yerli tavuk ırklarımızla ilgili bilimsel düzeydeki çalışmalar bugüne kadar yok denecek kadar azken Akdeniz Üniversitesinden Dr. Demir Özdemir ve ekibinin özverili çalışmaları fark yaratmaya başladı. Son yıllarda Dr. Demir Özdemir ve ekibinin sultan ve ispenç ırklarımız üzerine yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Son olarak Sayın Özdemir’in danışmanlığını yürüttüğü, Kemal Eskioğlu’nun “Türkiye’deki Sultan Irkı Tavuk Popülasyonlarının mtDNA Dizi Analizine Dayalı Genetik Karakterizasyonu” başlıklı yüksek lisans tezi YÖK Tez Sisteminde yayınlanarak akademik camianın dikkatine sunulmuş oldu.

Araştırma Sonuçları İspat Niteliği Taşıması Yönüyle Çok önemli

                Tez kapsamında Türkiye’nin 8 farklı lokasyonundan Sultan tavuk ırkına ait örnekler toplanmış ve mtDNA dizi analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Sultan tavuk ırkına ait bireyler yakından ilişkili bulunarak konservatif bir popülasyon yapısı saptanmıştır Literatürde önceden bildirilen ve filocoğrafik konumu belli olan tavuk ırkları, tescilli yerli ırklarımız (Denizli ve Gerze) ve morfolojik olarak benzerlik gösteren tavuk ırklarıyla yapılan mtDNA dizi analizinde Sultan tavuk ırkı morfolojik olarak benzerlik gösteren ırklar ile yapılan mtDNA dizi analizinde Sultan tavuk ırkı yerli ırklar ve morfolojik olarak benzerlik gösteren tavuk ırkları ile E Haplogrubunda yer almıştır. Bu analiz sonucunda Sultan tavuk ırkı ve yerli ırkların aynı haplogrupta yer alması Sultan tavuğunun orjininin Türkiye toprakları olduğu kanısını arttırmaktadır.

TSHF’ye Bağlı Sultan Kulüp Saha Çalışmalarında Destek Verdi

Bu tez çalışması öncesinde Sultan ırkı tavuk ve horozlarında yapılan bir ön çalışmada farklı yaş dönemlerine ve farklı lokasyonlara ait 152 horoz ve 226 tavukta 30 parametre incelenmiştir. Bu örneklemelerin ölçülmesi ve incelenmesinde Sultan kulüp ve üyelerinin işbirliği içerisinde sürece katkı sunması hobicilerin konuya olan ilgisini göstermesi bakımından dikkat çekici bir konu olarak değerlendirilmektedir.

Sultan Tavuklarının Türkiye Orjinli Olduğu Bilimsel Olarak İspatlanmış Oldu

                Bu çalışmayla birlikte sultan tavuklarının orjinine dair bazı tartışmalar son bulmuş olacak ve EE Avrupa Konfederasyonu Standart Kitapçığında Sultan’ın menşei kısmındaki “muhtemelen Doğu Avrupa” ifadesinin “Türkiye” olarak değiştirilmesi ile ilgili gerekli girişimler için bilimsel dayanak EE Standartlar Komisyonuna sunulmuş olacak. Ayrıca bu çalışma ile birlikte Sultan Tavuğunun Tescil Başvurusu için bilimsel çalışma şartı da sağlanmış oldu. Umarız en kısa sürede Sultan Tavuğunun Tescili haberini de sizlerle paylaşırız.

TEŞEKKÜRLER

                Bu çalışmanın literatüre kazandırılmasında emeği geçen Sayın hocamız Dr. Demir Özdemir ve kıymetli öğrencisi genç akademisyen Kemal Eskioğlu’na, TSHF Yetkilileri, Sultan Kulüp Yönetimi ve üyelerine  çok teşekkür ederiz.

İlgili teze aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

.

Folluk Dergisi Türkiye tavukçuluğunun medya yüzü