Kanatlı Türleri

BEÇ TAVUĞU (Numida Meleagris)

Beç tavuğunun anavatanı Afrika’dır. Güney Fransa ve Batı Hindistan’da da oldukça yaygındırlar.

Ülkemize Osmanlılar döneminde Viyana’dan getirildiği için Viyana Tavuğu anlamına gelen Beç tavuğu denmiştir. Beç, Osmanlı Türkçesinde Viyana şehrinin adı olup Türkçeye Macarca Bécs adından geçmiştir. Ülkemizde tokat tavuğu , İran tavuğu olarak’da adlandırılırlar.


Çıplak olan baş ve boyun derisi kıpkırmızı, tüyleri koyu boz üstüne beyaz beneklidir. Tepesinde kemiksi bir ibik bulunur ve gagasının altından Hindinin ki gibi kırmızı ve mavi renkli deri parçaları sarkar. Doğu Afrika’ da yaşayan tepeli beç tavuğunun tüyleri kara üstüne mavi benekli, boynu mavi, gırtlağı kırmızıdır ve başında uzun, kara bir ibik vardır. Beç tavuklarının en iri ve en renkli türü olan akbaba beç tavuğunun başı ve uzun boynu akbabanın ki gibi çıplaktır.

Yabani Beç tavukları çoğu zaman sürüler halinde yaşar ve yerde böcek arayarak dolaşırken gürültülü, kaba ötüşleriyle birbirlerine seslenirler. Ürkütüldüklerinde bütün sürü bir ağızdan çığlık atar ve iri gövdelerini yerden güçlükle kaldırarak ağır ağır havalanıp yakındaki bir ağacın dallarında yeniden bir araya toplanır. Geceleri genellikle ağaçların üzerinde tüneyerek geçirirler.

Beslenmesinin  %90’ını böcekler oluşturur. % 10’luk kısmı tohum ve yeşilliklerdir. Otsu bitkiler, tahıllar, bitkilerin tohumları, meyveler ve böcekler ile beslenirler. Bu özelliklerinden dolayı kene gibi zararlı böceklerle  biyolojik mücadelede beslenmesi ve yaygınlaştırılması tavsiye edilir.


Dişiler yuva yapmak için fazla uğraşmadan toprağın üstüne 20 kadar yumurta bırakır.

Yaşama süreleri 12 yıl gibi uzunca bir süredir, Kuluçka sayıları yaklaşık olarak 28 gündür.

Genelde ilkbaharda ürerler buda takriben mayıs ve nisan aylarıdır. Ağırlıkları 2 kg civarıdır.

Asya ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde kısmen tanınırken, bazı Avrupa ülkelerinde başta Fransa olmak üzere İtalya ve Belçika’da çok yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Örneğin Fransa’da 1999’da toplam kanatlı eti üretiminin % 3’üne denk gelen 57 000 ton Beç tavuğu eti üretilmiştir.

Beç tavukları 7-8 ayda cinsel olgunluğa ulaşmaktadır. Bu hayvanlar farklı çevre sıcaklıklarında gelişebilmeleri, üreyebilmeleri ve hastalıklara dirençli olmaları gibi özelliklerini günümüze kadar korumuşlardır,bundan dolayı ticari ırk olarak tercih edilebilmektedir.

Evcilleştirilip kümes hayvanı olarak bakılan Beç tavukları ise yıllık 150 civarı yumurta yapmaktadır.

Yumurtaları Tavuk yumurtasından daha küçük ve sarıları daha koyu renkte olan yumurtaları oldukça lezzetlidir.

Beç tavukları çok gürültücü hayvanlardır, Bu hayvanlardan beslemek isteyen kişiler bunu dikkate almalıdır. Mahalle ve şehirlerde çevreyi rahatsız edici derecede ötebilmektedir.

Folluk Dergisi Türkiye tavukçuluğunun medya yüzü